Lepší začátek

Věcný nefinanční dar

Lepší začátek můžete podpořit také tím že sem vložíte položku k prodeji a výtěžek z její prodeje půjde na podporu spolkových aktivit Lepšího začátku.

Formulář pro vložení nefinančního daru k prodeji